Proprietar al imobilului:

BREEZER INTERNATIONAL S.R.L.
Calea Floreasca nr. 39, sector 1, Bucureşti
Nr. de ordine la O.R.C.B.: J40/18364/2008
Cod Unic de Înregistrare: RO 24670040
Capital social: 500 lei

Back to top