PARCAJ SUPRATERAN CITYMALL – Bucuresti 2007, HVAC, stingerea incendiilor, sprinklere, ACS, hidranţi, încălzire cu centrală proprie (700kW), sanitare, instalaţie desfumare, staţie pompare ape menajere şi pluviale.